Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2013

lostitall
3981 41e9 500
lostitall
Nie chciała już niczego przeżywać w myślach. Chciała wszystko przeżywać naprawdę.
— Anna Ficner-Ogonowska "Zgoda na szczęście"
Reposted fromIriss Iriss viawerterowska werterowska
lostitall
wróć, wróć, wróć, wróć, wróć, kocham cie, tęsknie, wróć, wróć, wróć, prosze
lostitall
0977 eac8
Reposted fromakord akord viathe-devil-inside the-devil-inside
lostitall
Play fullscreen
i've been shattered by the ones i thought i loved...
you left me here like a chalk outline on the sidewalk waiting for the rain to wash away..
Reposted fromthe-devil-inside the-devil-inside
lostitall
you'll be sorry baby
someday
when you reach across the bed that my body used to lay
Reposted fromthe-devil-inside the-devil-inside
lostitall
to jeszcze życie, czy już agonia?
— -
Reposted fromthe-devil-inside the-devil-inside
lostitall
Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś
— Antoine de Saint-Exupery "Mały Książę"
lostitall
5748 7244
czasem chociaż przypomnij sobie o mnie
lostitall
0866 6f79
Reposted fromholdmy holdmy viathe-devil-inside the-devil-inside
lostitall
lostitall
Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.
— Henning Mankell
lostitall
codziennie zasypiam z Tobą, mimo że nie ma Cię obok mnie.
lostitall
Grunt to nie przywiązywać się do niczego. Do czego się przywiążesz, chciałbyś to zatrzymać. A zatrzymać w życiu nie można nic.
— nie mogę Cię mieć jak dawniej.
lostitall
Chcę, żebyś był ze mnie dumny. Żebyś w każdej sekundzie swojego życia myślał 'Jestem szczęśliwy, że Ją mam'.
— @galawaygirl
lostitall
dławienie się łzami, 
chęć zdrapania z siebie skóry,
nieciekawie spędzony ten piątek.
— malinowykisiel.soup.io
lostitall
lostitall
5885 fdc2
Reposted frompletwa pletwa viaemotionalanorexic emotionalanorexic
lostitall
(...) potrzeba mi twoich słów i trzeba twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej...
— Halina Poświatowska "Opowieść dla przyjaciela"
Reposted fromsann sann viaemotionalanorexic emotionalanorexic
lostitall
Ludzie dziwnie się zachowują, gdy są oceniani, a nie kochani.
— Californication
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl